VVS

Experter när det kommer till VVS

Vid sidan av kvalitativa värmepumpar så tillhandahåller vi ett flertal VVS-tjänster. Rörläggning, ventilationssystem och byten av värmepannor ingår i våra VVS-tjänster.

Många svänger sig med begreppet VVS utan att riktigt veta vad det handlar om. VVS är en förkortning för värme, ventilation och sanitet. Begreppet används ofta som en gren inom byggnadssektorn, och kan också stå för de tekniska system som behövs för att en byggnad ska fungera och gå att bo i.

När man planerar att bygga ett hus så är det viktigt att VVS-folk är inblandat från början så att allt blir korrekt.

Värme

Värme inom VVS kan handla om ett flertal olika källor. Element, även kallade radiatorer, är vanligast, men hus kan också värmas upp med golvvärme eller andra system, såsom vattenvärme i rör. I villor blir luftvärmepumpar allt vanligare. Värmepannor för pellets, olja eller ved är en annan populär variant. Vi kan VVS och kan hjälpa dig att ordna värmen i din villa eller ditt fritidshus.

Ventilation

Ventilationen är mycket viktig i ett hus, för att man ska ha en behaglig temperatur och fräsch luft. Viktigt för både trivseln, husets hållbarhet i längden och inte minst hälsan, dålig ventilation kan leda till mögel, sjukdomar och allergier. Ventilationen ordnas med fläktar för både in- och utluft.

Sanitet

S:et, saniteten , är också en viktig del av VVS-branschen, som folk i gemen har sämst koll på. Sanitet handlar i första hand om vattentillförsel genom tre olika rör, kallvattenrör, varmvattenrör och varmvattencirkulation, som ser till att man kan reglera och hålla rätt temperatur på varmvattnet.

Några frågor om VVS och våra olika tjänster? Kontakta oss så ger vi dig mer information och råd om vad ditt hus har för behov inom VVS.

Låt oss installera en värmepump – vägen till en behaglig inomhustemperatur!