Värmepumpar Malmö

Vi hjälper dig att hålla värmen inomhus

Hur fungerar en värmepump?

Många frågar sig hur en värmepump fungerar. Det kan verka konstigt att man ur relativt kall luft, kallt vatten eller en kall berggrund kan utvinna värme, så här förklarar vi lite tydligare hur det faktiskt går till. Detta så att när du installerar en värmepump i ditt hus i Malmö vet exakt hur uppvärmingen fungerar.

För att förklara det riktigt kortfattat så kan man säga att en värmepump fungerar ungefär som ett kylskåp, fast tvärtom. Där ett kylskåp tar varm luft och omvandlar den till kall så tar en värmepump kall luft och omvandlar den till varm. Processen börjar med att man skickar en vätska som inte fryser förrän vid extremt låga temperaturer ut i en slinga. Här värms den upp och skickas sen in i systemets värmeväxlare för att möta ett köldmedium. Köldmediet värms upp en aning och förångas. Därefter sätter en kompressor in och ökar trycket på det förångade köldmediet, vilket gör att temperaturen stiger. Härifrån kan värmen skickas ut i bostadens värmesystem. Där återfår köldmediet sin vätskeform och processen börjar på nytt.

På sommaren kan du använda din värmepump som luftkonditioneringsanläggning och därmed kyla din bostad vid behov.

Så fungerar en luft-luft-värmepump

I en luft-luft-värmepump är det utomhusluften som används för att värma upp och förånga köldmediet. Ju lägre temperaturen blir ute, desto sämre blir förstås pumpens effektivitet, men många moderna pumpar tål ändå att utetemperaturen sjunker ner till -25°C, tack vare att köldmediet håller en ännu lägre temperatur så att temperaturskillnaden blir stor nog. Hur effektiv luftvärmepumpen blir beror också på hur din planlösning ser ut. En öppen planlösning gör att luften lättare kan cirkulera i hela byggnaden så att alla rum blir varma.

luftvärmepump

Luft-vatten-pumpar fungerar på samma sätt som en luftvärmepump men här kan du även få ditt varmvatten från systemet och slipper därmed att ha en separat varmvattenberedare.

Så fungerar bergvärme

Bergvärmepumpar är något dyrare att installera eftersom man måste borra ett hål in i berggrunden. Det kompenserar de för genom att ha en mycket låg driftskostnad och att de är mycket säkra då den lagrade solenergi som finns i marken i princip är obegränsad (och ständigt fylls på).

I det borrade hålet sänker man ner ett rör med vätska som värms upp av den lagrade värmen i berget. Med hjälp av en kompressor utvinns sedan värmet och distribueras i huset med hjälp av pumpen. Vätskan cirkulerar i systemet, på samma sätt som man återanvänder vattnet i ett traditionellt vattenburet värmesystem som värms av en värmepanna. Jordvärme fungerar på ett liknande sätt som bergvärme.

Välj en pump med låg miljöpåverkan

När du väljer en värmepump är det viktigt att du försöker hitta en med så låg miljöpåverkan som möjligt. Det innebär i grunden att välja en pump som är hållbar så att den inte behöver bytas ut förrän om en längre period, att det finns reservdelar så att den går att reparera så länge som möjligt samt att den har en låg strömförbrukning. Även om en värmepump i sig är en “grön” värmekälla så är den aldrig grönare än den ström som du använder för att driva den och ju mindre elförbrukning du har, desto bättre kommer din egen ekonomi att bli. Det är också viktigt att titta på vilket slags kylmedel som finns i din värmepump.

 

 Låt oss installera en värmepump – vägen till en behaglig inomhustemperatur!6 Feb 2018