Stora fördelar med värmepump för bergvärme

Här går vi igenom de främsta fördelarna, och även några nackdelar, med bergvärmepumpar. 

 

Fyra fördelar:

1) Bergvärme är en väldigt bra lösning för de flesta villaägare, eftersom borrhålet inte kräver någon stor plats. Detta skiljer det från andra energisystemet. Hålet är endast 15 centimeter i diameter och tar liten plats. Dock kan det vara att planera så att man får mer plats för andra maskiner på tomten. Med en bergvärmepump är inverkan på tomten minimal och när gräset växt upp så syns inga spår av borrandet.

2) Kostnaden är annan positiv faktor när man installerar en bergvärmepump. Den kan visserligen vara dyr vid inköpstillfället, men i långa loppet så reducerar man värmekostnaderna kraftigt med hjälp av en bergvärmepump. Denna besparing kan på lång sikt betala tillbaka hela investeringskostnaden. Vid sidan av energikostnaden så är driftsäkerheten också en stor fördel, en bergvärmepump tål det mesta och kan ses som en pålitlig investering på lång sikt.

3) Ett tredje stort plus med bergvärme är att systemet inte kräver några stora underhållsinsatser. Den kräver en mycket liten arbetsinsats och inget underhåll av typerna sotning eller bränsleförsörjning. Enligt en rapport från energimyndigheten är dessutom en övervägande merpart av alla användare av bergvärmepump nöjda med den, och det gäller även efter användande i flera år efter inköpet.

4) Att bergvärmepumpen är ett miljövänligt sätt att alstra energi är väldigt miljövänligt. Energi kommer från solen via marken och är på det sättet mycket skonsam mot naturen. Bergvärmepumpar avger dessutom en jämn temperatur året om och är oberoende av stora temperaturskillnader. Berggrundens energi påverkas inte av skiftande temperaturer.

På sommaren kan man dessutom använda överflödig värme från berget till att generera kyla istället för värme. Utvecklingen av värmepumpar för bergvärme sker ständigt och numera har de en mycket hög årsvärmesfaktor.

Ljudnivån kan vara ett minus

Bergvärmepumpar medför även några nackdelar. Det kan ofta bli en ganska hög ljudnivå, så man gör bäst i att placera pumpen en bit från sovrum. Borrningen av hål kan även vara besvärligt i vissa lägen och ibland upplevs en för låg värme i hus som värms med bergvärme. Dessutom är pumpen känslig för elavbrott och man kan stå utan en fungerande pump ett tag när det har blivit fel i kraftstationen.

Specialist på värmepumpar - vi hittar rätt modell till ditt hus!
20 Dec 2018